Cho vay mua nhà ở xã hội, nợ xấu 'liệu' có tăng?

Cho vay mua nhà ở xã hội, nợ xấu 'liệu' có tăng?Tài sản thế chấp để vay tiền mua nhà ở xã hội chính là căn hộ được mua có thể sẽ làm phức tạp hơn tình hình nợ xấu bất động sản, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 bên: người mua nhà - chủ đầu tư - ngân hàng.

Thế chấp chính căn hộ mua có đảm bảo?

Một trong những điều kiện để vay tiền mua nhà trong gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, người mua nhà phải có tài sản thế chấp. Bản thân tài sản thế chấp chính là căn hộ có kết cấu là 20% vốn người dân.

Theo ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đó là điều kiện tương đối đảm bảo, người mua nhà không cần thế chấp thêm tài sản ngoài nữa.

Tuy nhiên, đây là vốn tín dụng thông thường có ưu đãi về thời gian và nguồn vốn, nên một trong những yêu cầu đầu tiên là nguồn vốn thông thường không có hạn chuẩn tín dụng; nghĩa là đảm bảo có thu nhập để trả nợ cho khoản vay.

Nhà nước chỉ hỗ trợ nguồn vốn cho vay, còn trách nhiệm trả và thu nợ là của các ngân hàng cho vay. Nên phải đảm bảo các quy định cho vay thông thường. Không nên chỉ vì giải quyết vấn đề hôm nay mà lại vấp phải nợ xấu, là không đòi được nợ. Như vậy, điều kiện để khách hàng vay vốn là phải thu nhập để đủ khả năng trả nợ.

Trong các quy định của ngân hàng về tài sản thế chấp, có mấy loại là tài sản hình thành từ tương lai, tài sản hình thành từ vốn vay. Đây là một dạng tài sản sẽ hình thành từ vốn vay, khi đó, ngân hàng, khách hàng và người bán sản phẩm phải ký hợp đồng với nhau, có nghĩa là, khi khách hàng chưa trả nợ cho ngân hàng, tài sản đó vẫn thuộc ngân hàng và doanh nghiệp cho nên 3 bên ký với nhau để giải quyết vấn đề tài sản thế chấp.

Nợ xấu 'liệu' có tăng?

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng, sau này ngân hàng sẽ khó xử lý khoản vay được đảm bảo bằng chính căn nhà thế chấp. Bởi vì việc phát mại tài sản sẽ gặp khó khăn, phức tạp.

Về vấn đề này, đại diện phía ngân hàng cũng tỏ ra lo ngại. Ông Trần Xuân Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho rằng: Với quá trình nghiên cứu vừa đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người dân, vừa đảm bảo các quy định nhà nước về cho vay thì chúng tôi cố gắng tạo cơ chế quan hệ hợp tác ký hợp đồng 3 bên (ngân hàng-chủ đầu tư-người vay) chặt chẽ. Vì vậy, tất cả các quy trình chúng tôi phải làm hết sức chặt chẽ để quá trình giải ngân đúng quy định vừa hỗ trợ tích cực cho người dân.

Đồng tình với quan điểm của ông Trần Huy Hoàng, ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng, về lo ngại nợ xấu, khi ngân hàng quyết định cho vay thì phải thẩm định kỹ, đủ điều kiện vay và khả năng trả nợ để tránh nợ xấu. Nên gói này không thể giải quyết cho tất cả các đối tượng thụ hưởng mà phải đủ điều kiện hoàn trả vốn cả gốc lẫn lãi thì mới được vay. Vì vậy, ngay khi thiết kế các điều kiện cho vay vốn, các ngân hàng phải đưa yếu tố thu hồi nợ lên hàng đầu để tránh nợ xấu sau này.

Theo NDH Money