• Trang chủ
  • Tin tức
  • Tăng gấp đôi lệ phí chứng thực hợp đồng giao dịch nhà đất

Tăng gấp đôi lệ phí chứng thực hợp đồng giao dịch nhà đất

Tăng gấp đôi lệ phí chứng thực hợp đồng giao dịch nhà đấtMức phí cao nhất với hợp đồng thế chấp tài sản là 3 triệu đồng, đối với hợp đồng thuê quyền sử dụng tài sản là 2 triệu đồng.

Theo thông tư 62/2013/TTLT-BTC ban hành ngày 13/5, kể từ ngày 01/07/2013 sẽ áp dụng mức thu lệ phí mới về chứng thực hợp đồng và giao dịch liên quan đến bất động sản.

Theo đó, hầu hết các mức lệ phí đều tăng gấp đôi so với trước đây. Cụ thể, đối với chứng thực hợp đồng, giao dịch thế chấp tài sản trị giá dưới 50 triệu đồng là 50.000 đồng/trường hợp, từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng là 100.000 đồng/trường hợp. Mức lệ phí cao nhất đối với giá trị hợp đồng chứng thực trên 10 tỷ đồng là 3 triệu đồng.

Ngoài ra, thay vì việc áp dụng mức phí chung cho mọi trường hợp chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở như hiện nay, Nhà nước sẽ tiến hành tính lệ phí dựa tên giá trị tài sản.

Đối với hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, tài sản, mức phí thấp nhất là 40.000 đồng với giá trị hợp đồng dưới 50 triệu đồng và cao nhất là 2 triệu đồng với giá trị hợp đồng trên 10 tỷ đồng.

Trong trường hợp các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản có giá thỏa thuận cao hơn mức quy định của Nhà nước thì giá trị tài sản dùng để tính thuế dựa trên thỏa thuận của các bên trong hợp đồng.

Ngược lại, nếu giá trị trong hợp đồng, giao dịch thấp hơn giá quy định của Nhà nước thì được tính dựa trên diện tích đất hay số lượng tài sản ghi trong hợp đồng và giá tài sản do Nhà nước quy định.

Theo Dân Việt