• Trang chủ
  • Tin tức
  • 7 Nguyên nhân khiến thị trường bất động sản “ốm nặng”

7 Nguyên nhân khiến thị trường bất động sản “ốm nặng”

7 Nguyên nhân khiến thị trường bất động sản “ốm nặng”Quá trình suy giảm kinh tế trong những năm vừa qua trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam ảnh hưởng rất lớn đến sự bất ổn của thị trường bất động sản của thế nói chung và của Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên cũng có những nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự bất ổn của thị trường bất động sản Việt Nam.

Theo ông Vũ Xuân Thiện, phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), có 7 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thị trường BĐS Việt Nam “đóng băng”.

Nguyên nhân thứ nhất là hệ thống văn bản: chưa được đồng bộ còn có những quy định chồng chéo, chưa theo kịp tiến trình phát triển của xã hội, chưa có chế tài đủ mạnh để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai và kinh doanh bất động sản.

Nguyên nhân thứ hai là sự biến động giá cả thị trường: một vài năm qua những cơn sốt giá nhà và sự bất ổn của thị trường bất động sản chưa được kiểm soát; thông tin về nhu cầu thực sự của thị trường thiếu minh bạch dẫn đến giá cả thị trường bị sai lệch không phản ánh đúng giá trị thực bất động sản.

7 Nguyên nhân khiến thị trường bất động sản “ốm nặng”

Nguyên nhân thứ ba là định hướng của thị trường bất động sản: chưa theo kịp cơ chế thị trường và nhu cầu xã hội; chưa định hướng kịp thời, đầy đủ các phân khúc đầu tư bất động sản một cách hợp lý, trong khi đó cơ cấu hàng hóa lại thiếu cân đối.

Nguyên nhân thứ tư là đối tượng tham gia thị trường bất động sản: có một số doanh nghiệp tham gia thị trường bất động sản còn ít kinh nghiệm, năng lực hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp. Do có nhiều thông tin sai lệch nên đối tượng rất có tiềm năng và đông đảo người dân vẫn chưa tin tưởng vào thị trường bất động sản.

Nguyên nhân thứ năm là đầu tư tài chính: đầu tư tài chính cho thị trường bất động sản có nhiều hạn chế, hệ thống tài chính cho bất động sản chưa hòan chỉnh, thị trường bất động sản vẫn chủ yếu phụ thuộc vào chính sách tiền tệ tín dụng, thiếu các định chế tài chính phi ngân hàng hỗ trợ như quỹ đầu tư phát triển bất động sản, quỹ tín thác bất động sản, ngân hàng xây dựng…Chưa huy động được nguồn vốn từ trong dân vào thị trường bất động sản.

Nguyên nhân thứ sáu là phát triển dự án bất động sản còn nhiều bất cập: việc cấp phép phát triển dự án bất động sản tại một số địa phương không theo quy hoạch, phát triển tràn lan không được nghiên cứu đầy đủ nhu cầu sử dụng bất động sản tại địa phương.

Nguyên nhân thứ bảy là vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản: hệ thống tổ chức quản lý điều hành thị trường bất động sản chưa được hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương; chưa thể hiện được vài trò chủ động tham gia thị trường với tư cách chủ sở hữu đất đai.

Khi xác định được 7 nguyên nhân trên thì sẽ có những giải pháp phù hợp để khắc phục những khó khăn bất cập của thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Thanh Huyền